หลักสูตรของเรา

เนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่

สถานะปัจจุบัน
ยังไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตร
ราคา
ไม่มีค่าใช้จ่าย

กขค or กินข้าวค่ะ ส่วนที่ 2

โครงการ กขค or กินข้าวค่ะ จะช่วยส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถสร้างพัฒนาการของลูกให้ถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเตรียมต่อยอดการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดทั้งโครงการ พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจนจบโครงการ จะได้รับประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

2. หนังสือภาพสำหรับใช้สอนคำศัพท์ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ที่ดีกว่า การท่องจำตัวอักษร กขค ABC หรือการจำคำศัพท์เดี่ยวๆ ทีละคำ

3. ความรู้และเทคนิควิธีกาารพูดสื่อสารเพื่อขยายการเรียนรู้คำศัพท์ของเด็กด้วยหนังสือภาพและคอร์สเรียนรู้ออนไลน์

4.  โอกาสในการปรึกษากับผู้เชียวชาญ ซึ่งจะทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของลูกได้ถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด 

สถานะปัจจุบัน
ยังไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตร
ราคา
ไม่มีค่าใช้จ่าย