วิธีการใช้งานเบื้องต้น

แพลตฟอร์ม C.R.A.F.T.

วิธีใช้งานแพลตฟอร์ม C.R.A.F.T.เบื้องต้น และคำตอบข้อสงสัยที่พบได้บ่อยๆ


ให้ท่านกดที่เมนู "ลงทะเบียน" จากนั้นจะมีหน้าต่างตามรูปด้านล่างปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามคำแนะนำใต้รูป

 • Create Username – ตั้งชื่อที่จะใช้เข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์ม C.R.A.F.T. แนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถแก้ไขได้)
 • Create Password – กำหนดรหัสผ่านส่วนตัว โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษความยาวอย่างน้อย 4 ตัว แต่แนะนำให้มียาว 6 ตัวขึ้นไป
 • Confirm Password – พิมพ์รหัสให้ตรงกับรหัสผ่านในหัวข้อ Create Password
 • First Name – ชื่อจริงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจะใช้เป็นชื่อที่พิมพ์อยู่บนใบประกาศนียบัตร
 • Last Name – นามสกุลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจะใช้เป็นนามสกุลที่พิมพ์อยู่บนใบประกาศนียบัตร
 • Email – อีเมลที่ใช้ได้จริง เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ ลืมรหัสผ่าน
 • Phone – เบอร์โทรศัพท์ใส่เฉพาะตัวเลขเพียงอย่างเดียว

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม Register สีส้มด้านล่าง เพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หน้า ข้อมูลของฉัน จะแสดงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน ดังนี้

 • ชื่อ Username จากรูปตัวอย่างคือ Testing
 • ชื่อนามสกุลที่จะปรากฎอยู่บนใบประกาศนียบัตร จากรูปตัวอย่างคือ สบายดี มีความสุข
 • จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ผู้ใช้งานสมัครเรียนเอาไว้
 • จำนวนหลักสูตรที่ผู้ใช้งานเรียนจนจบและสอบผ่านเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
 • จำนวนใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองต่างๆที่ผู้ใช้งานได้รับ
 • คะแนนสะสมของผู้ใช้งานที่ได้จากการสอบผ่านหลักสูตรต่างๆ

เมนูนี้จะแสดงรายการคอร์สทั้งหมดของ แแพลตฟอร์ม C.R.A.F.T. ที่ท่านสามารถเลือกเรียนได้ โดยท่านสามารถกดปุ่มสีล้มด้านล่างของแต่ละคอร์ส เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดหรือลงเรียนคอร์สนั้นๆ ได้เลย

เมื่อเข้ามาดูรายละเอียดในคอร์สที่สนใจ จะมีเนื้อหาโดยรวมของคอร์์สอธิบายอยู่ และมีค่าสถานะของคอร์ส เช่น ลงเรียนไปแล้วหรือยัง เป็นคอร์สฟรีหรือมีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

หากรายละเอียดของคอร์สตรงกับสิ่งที่ท่านสนใจ "กดปุ่มเข้าร่วมหลักสูตรนี้" เพื่อยืนยันการลงเรียนคอร์สนี้ได้เลย

ตัวอย่างการตอบแบบทดสอบ

 • หากเป็น ช่องสีเหลี่ยมขนาดใหญ่ใต้คำถาม ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความตอบด้วยตนเอง
 • หากเป็น ตัวเลือกวงกลม ให้ผู้ใช้งานกดเพื่อเลือกคำตอบที่ต้องการได้ 1 ตัวเลือก
 • หากเป็น ตัวเลือกสี่เหลี่ยม ผู้ใช้งานจะเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก และจะต้องเลือกตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ทั้งหมด เท่านั้น จึงจะนับว่าตอบถูกต้องและได้คะแนน

หากท่านลืม Password และไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ท่านสามารถตั้ง Password ใหม่ได้ด้วยตัวเองตามวิธีดังต่อไปนี้

 1. กดที่ข้อความ ลืมรหัสผ่าน ในหน้า เข้าสู่ระบบ
 2. กรอกอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเว็บไซด์ จากนั้นกดปุ่ม "ตั้งรหัสผ่านใหม่"
 3. ระบบจะส่งอีเมลไปให้ยังอีเมลที่ท่านกรอกไว้
 4. หากท่านต้องการตั้ง Password ใหม่ ให้กดลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างสุด (ลิ้งค์ในกรอบสีแดง)
 5. กรอก Password ใหม่ที่ต้องการ ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง จากนั้นกดปุ่ม "Set password"

สาเหตุเกิดจาก ท่านยังดูคลิป VDO ไม่จบจริงๆ

วิธีแก้ไขคือ ต้องดูจน VDO เหลือ 0 วินาที ระบบจึงจะนับว่าท่านดูจบแล้วจริงๆ

 1. หากพบข้อความว่า ได้ทำแบบทดสอบไปแล้ว 1 ครั้ง และไม่สามารถทำได้ แสดงว่าท่านได้ทำแบบทดสอบนี้ไปแล้ว และระบบอนุญาตให้ทำได้เพียงแค่ครั้งเดียว หากต้องการแก้ไขหรือทำซ้ำ กรุณาติดต่อแอดมิน
 2. หากพบข้อความว่า ให้ย้อนกลับไปทำขั้นตอนก่อนหน้า แสดงว่าท่านยังทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่เสร็จอย่างสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถทำขึ้นตอนนี้ได้ ให้ท่านกดปุ่มย้อนกลับสีเหลืองได้เลย ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 3. หากท่านเจอข้อความในกรอบสีเหลืองที่มีตัวเลขวันที่และเวลา หมายความว่า ขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ ในตอนนี้ และจะสามารถทำได้หลังจากวันที่และเวลาที่แจ้งไว้ในกรอบสีเหลือง (วันและเวลาของผู้เรียนแต่ละคนอาจแตกต่าง)

เมื่อท่านเรียนจบคอร์สและเป็นเป็นคอร์สที่มีใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียน ท่านสามารถไปดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรของท่านได้หลายช่องทาง ดังนี้

 1. ไปที่หน้าข้อมูลของฉัน และกดที่สัญลักษณ์สีเหลี่ยมสีส้มอยู่ข้างๆ ข้อความเสร็จสมบูรณ์
 2. บริเวณด้านบนสุดของของหน้ารายละเอียดของคอร์สที่ลงเรียน

ใบประกาศนียบัตรไม่สามารถเปิดโดยทำผ่าน Application Line ได้ กรุณาใช้ Browser อื่นๆ เปิด เช่น Chrome หรือ Safari


ผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนคอร์สส่วนที่ 1 จบแล้ว และทำแบบทดสอบ "หลังเรียน" เรียบร้อยแล้ว สามารถไปตรวจผลสอบได้ที่เมนุ "ข้อมูลของฉัน" หรือกดลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย (ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเห็นผลสอบ)

ตรวจผลสอบ