บทเรียนออนไลน์สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่
เพื่อฝึกฝนการพูดคุยกับลูกอย่าง ถูกต้องตามหลักพัฒนาการ ด้วยหนังสือนิทาน เรื่อง คุยกันนะ

คอร์สของเรา

คอร์ส กขค or กินข้าวค่ะ ส่วนที่ 1

กขค or กินข้าวค่ะ โครงการ กขค or กินข้าวค่ะ จะช่วยส่งเส […]

สมัครตอนนี้

About us

C.R.A.F.T. เกิดขึ้นจากความตั้งใจของแบรนด์ CrafterCave Kids และการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลออดภัยและสร้างสรรค์
ที่ต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวบรวมความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ
สำหรับคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ ยุคใหม่ ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงอย่างยั่งยืน

คุณค่าที่ C.R.A.F.T. ให้ความสำคัญ
Communication
Relationship
Ability
Family
Traning

ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซด์: www.craftercave.com
Facebook: CrafterCave
Facebook: CrafterCave Kids
Line: @craftercavekids
Instagram: @craftercave_kids
Email: cc_contact@craftercave.com